Bescherming persoonlijke gegevens

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hieronder informeren we u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die over u persoonlijk beschikbaar zijn, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke volgens artikel 4, lid 7 van de EU-algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt vermeld in onze verklaring. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming onder ons postadres bereiken met de toevoeging “de functionaris voor gegevensbescherming” of het e-mailadres: >Datenschutz@huelsta.de

(3) Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, zullen de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en telefoonnummer indien van toepassing) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke retentievereisten zijn.

(4) Als we voor afzonderlijke functies van ons aanbod afhankelijk zijn van door ons bedrijf gestelde dienstverleners of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder in detail informeren over de respectieve transacties. Daarbij noemen we ook de opgegeven criteria voor de opslagduur.

§ 2 Uw rechten

(1) U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • recht op informatie,
 • recht op rectificatie of verwijdering,
 • recht op beperking van verwerking,
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
 • recht op gegevensportabiliteit.

(2) U hebt ook het recht om over de verwerking van uw persoonsgegevens uw beklag te doen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

§ 3 Verzameling van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

(1) In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, zullen wij alleen de persoonlijke gegevens verzamelen die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om u op de hoogte te houden van onze website en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen (wettelijke basis is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f van de AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • Status van de toegang/HTTP-statuscode
 • Elke overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website, waarvan het verzoek afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die zijn toegewezen aan de browser die u gebruikt en waarbij de instantie die de cookie instelt (hier via ons) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

3) Gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd:

 • Tijdelijke cookies (zie b)
 • Permanente cookies (zie c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

moet openbaren.

d) U kunt uw browserinstellingen volgens uw wensen configureren en bijv. de acceptatie van cookies van derden of alle cookies afwijzen. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze site kunt gebruiken.

e) We gebruiken cookies om u te identificeren voor vervolgbezoeken als u een account bij ons hebt. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.

f) De eventueel gebruikte Flash-cookies worden niet gedetecteerd door uw browser, maar door uw Flash-plug-in. Verder gebruiken we HTML5-opslagobjecten die op uw apparaat zijn opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op ongeacht uw browsertype en hebben geen automatische vervaldatum. Als u de Flash-cookies niet wilt verwerken, moet u een overeenkomstige add-on installeren, bijv. “Better Privacy” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door de privémodus in uw browser te gebruiken. Daarnaast raden we aan dat u regelmatig uw cookies en de browsergeschiedenis handmatig verwijdert.

§ 4 Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden we verschillende diensten, die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. Om dit te doen, zult u over het algemeen andere persoonlijke informatie moeten verstrekken die wij gebruiken om de dienst te verlenen en waarvoor de bovengenoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn.

(2) Gedeeltelijk gebruiken wij externe serviceproviders om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en werken in opdracht van ons, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig geïnspecteerd.

(3) Bovendien kunnen we uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken als wij samen met partners acties, prijsspellen, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. Meer informatie hierover krijgt u bij het afgeven van uw persoonlijke gegevens of vindt u in de beschrijving van de aanbieding.

(4) Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van het aanbod.

§ 5 Bezwaar of intrekking tegen de verwerking van uw gegevens

(1) Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens nadat u deze aan ons hebt gegeven.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens baseren op de belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is bij het sluiten van een overeenkomst met u, wat wij bij de navolgende omschrijving van de functie beschrijven. In het geval van een dergelijk meningsverschil vragen wij u om uitleg over de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar, zullen wij de situatie onderzoeken en zullen we de verwerking van de gegevens stopzetten of aanpassen, of u op onze dwingende legitieme redenen wijzen waarom wij de verwerking voortzetten.

3) Natuurlijk kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. Over uw bezwaar kunt u ons informeren via de volgende contactinformatie: Datenschutz@huelsta.de

§ 6 Gebruik van onze webshop

(1) Als u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het sluiten van het contract noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte informatie die nodig is voor de uitvoering van de contracten wordt afzonderlijk gemarkeerd, verdere gegevens zijn vrijwillig. We verwerken de gegevens die door u zijn verstrekt om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen we uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b AVG.

We kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit ons portfolio of om u een e-mail met technische informatie te sturen.

(2) Wegens commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en ordergegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na [twee jaar] beperken we echter de verwerking, dat wil zeggen uw gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

(3) Om ongeautoriseerde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

§ 7 Gebruik van sociale plugins (facebook, youtube)

Op onze website worden zogenaamde sociale plugins („plugins“) van de sociale netwerken Facebook en YouTube gebruikt. Deze diensten worden door de ondernemingen Facebook Inc. en Google Inc. aangeboden („Aanbieders“). Facebook wordt uitgebaat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Een overzicht van de plugins van Facebook en hoe ze eruitzien vindt u hier: developers.facebook.com/docs/plugins

YouTube LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), en wordt door Google Inc. uitgebaat. Een overzicht van de plugins van Google en hoe ze eruitzien vindt u hier: developers.google.com/+/web/

Wanneer u een pagina van onze website oproept, die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google of Facebook. De inhoud van de plugin wordt door de betreffende aanbieder rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugin krijgen de aanbieders de informatie dat uw browser de pagina van onze website opgeroepen heeft, ook wanneer u geen profiel bij het betreffende sociale netwerk hebt of op het moment niet ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika) gestuurd en daar bewaard. Bent u bij een van de sociale netwerken ingelogd, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website direct aan uw profiel, bijvoorbeeld op Facebook resp. YouTube, toewijzen. Wanneer u de plugins gebruikt, bijvoorbeeld door de „Like“-button te selecteren, wordt de betreffende informatie eveneens rechtstreeks naar een server van de aanbieders gestuurd en daar bewaard. De informatie wordt bovendien in het sociale netwerk gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de aanbieders en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de privacybepalingen van de aanbieders.

Privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Privacybeleid van YouTube: http://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

Wanneer u niet wenst dat Google of Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk toewijzen, moet u voor uw bezoek aan onze website bij het betreffende netwerk uitloggen. U kunt het laden van de plugins ook met add-ons voor uw browser compleet verhinderen, bijvoorbeeld met de script-blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

Contactpersoon voor privacybescherming
Bij vragen over het inwinnen, verwerken of gebruik van uw persoonlijke gegevens evenals voor inzage, rectificatie, blokkeren of verwijderen van gegevens en herroeping van verstrekte inwilligingen kunt u contact opnemen met:

hülsta-Datenschutz
Karl-Hüls-Str. 1
48703 Stadtlohn
Tel.: +49 (0) 2563/86-1350
Fax: +49 (0) 2563/86-2350
E-mail: datenschutz@huelsta.de
Stadtlohn, mai 2018